Pasta

Spicy Crab Spaghetti

Mỳ cua cay 

230,000

>

Spicy Crab Spaghetti

Mỳ cua cay 

230,000

Scallop & Pesto Spaghetti

Mì sò điệp

195,000

>

Scallop & Pesto Spaghetti

Mì sò điệp

195,000

Emoij Caviar Spaghetti

Mì trứng cá đen thượng hạng

245,000

>

Emoij Caviar Spaghetti

Mì trứng cá đen thượng hạng

245,000

Pumpkin Beef Spaghetti

Pumpkin Spaghetti

165,000

>

Pumpkin Beef Spaghetti

Pumpkin Spaghetti

165,000

Carbonara Spaghetti

Carbonara Spaghetti

145,000

>

Carbonara Spaghetti

Carbonara Spaghetti

145,000

LASAGNA

Bò bằm + Sốt cà chua 

159,000

>

LASAGNA

Bò bằm + Sốt cà chua 

159,000

Seafood tomato spaghetti

Shrimp + Clam + Squid + Tomato sauce + Marscapone cheese

225,000

>

Seafood tomato spaghetti

Shrimp + Clam + Squid + Tomato sauce + Marscapone cheese

225,000

Emoji Squid Ink Tagliatelle

Sốt rau củ + Mực

165,000

>

Emoji Squid Ink Tagliatelle

Sốt rau củ + Mực

165,000

Creamy Mushroom Fettuccine

4 loại phô mai + Mấm mỡ 

165,000

>

Creamy Mushroom Fettuccine

4 loại phô mai + Mấm mỡ 

165,000

Bolognese Spaghetti

Mỳ ý tự làm kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên ,tạo nên nét đặc biệt cho món ăn...

165,000

>

Bolognese Spaghetti

Mỳ ý tự làm kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên ,tạo nên nét đặc biệt cho món ăn...

165,000

Tomato Spaghetti

Tomato Spaghetti

145,000

>

Tomato Spaghetti

Tomato Spaghetti

145,000

Emoji Pizza - All Rights Reserved

Đặt bàn 1800.9228