Pasta

Spicy Crab Spaghetti

Mỳ cua cay 

230,000

>

Spicy Crab Spaghetti

Mỳ cua cay 

230,000

Scallop & Pesto Spaghetti

Mì sò điệp

195,000

>

Scallop & Pesto Spaghetti

Mì sò điệp

195,000

Emoij Caviar Spaghetti

Mì trứng cá đen thượng hạng

245,000

>

Emoij Caviar Spaghetti

Mì trứng cá đen thượng hạng

245,000

Pumpkin Beef Spaghetti

Pumpkin Spaghetti

165,000

>

Pumpkin Beef Spaghetti

Pumpkin Spaghetti

165,000

Carbonara Spaghetti

Carbonara Spaghetti

145,000

>

Carbonara Spaghetti

Carbonara Spaghetti

145,000

LASAGNA

Bò bằm + Sốt cà chua 

159,000

>

LASAGNA

Bò bằm + Sốt cà chua 

159,000

Seafood tomato spaghetti

Shrimp + Clam + Squid + Tomato sauce + Marscapone cheese

225,000

>

Seafood tomato spaghetti

Shrimp + Clam + Squid + Tomato sauce + Marscapone cheese

225,000

Emoji Squid Ink Linguine

Mỳ Tươi Mực Đen và Sốt Tôm

175,000

>

Emoji Squid Ink Linguine

Mỳ Tươi Mực Đen và Sốt Tôm

175,000

Creamy Mushroom Fettuccine

4 loại phô mai + Mấm mỡ 

165,000

>

Creamy Mushroom Fettuccine

4 loại phô mai + Mấm mỡ 

165,000

Bolognese Spaghetti

Mỳ ý tự làm kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên ,tạo nên nét đặc biệt cho món ăn...

165,000

>

Bolognese Spaghetti

Mỳ ý tự làm kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên ,tạo nên nét đặc biệt cho món ăn...

165,000

Spicy Tomato Spaghetti

Mỳ Sốt Cà Chua và Phô Mai

Thành phần chính: Sốt cà chua + Phô mai Mascarpone

145,000

>

Spicy Tomato Spaghetti

Mỳ Sốt Cà Chua và Phô Mai

Thành phần chính: Sốt cà chua + Phô mai Mascarpone

145,000

Emoji Pizza - All Rights Reserved

Đặt bàn 0878.787.768