Carbonara Spaghetti

Carbonara Spaghetti

145,000đ 145,000đ 0%off

Carbonara Spaghetti

Giới thiệu :

Được chế biến và kết hợp với nguyên liệu tự nhiên

Emoji Pizza - All Rights Reserved

Đặt bàn 0878.787.768