Cheese Plate Emoji

Cheese Plate Emoji

135,000đ 135,000đ 0%off

 Cammembert + Blue Cheese + Parmesan + Mascapone Dầu Nấm

Giới thiệu :

Được chế biến và kết hợp với nguyên liệu tự nhiên

Emoji Pizza - All Rights Reserved

Đặt bàn 0878.787.768