Cold cut Plate

Cold cut Plate

175,000đ 175,000đ 0%off

Thịt Parma Ham + Salami 

Giới thiệu :

Được chế biến và kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên

Emoji Pizza - All Rights Reserved

Đặt bàn 0878.787.768