Seafood tomato spaghetti

Seafood tomato spaghetti

225,000đ 225,000đ 0%off

Shrimp + Clam + Squid + Tomato sauce + Marscapone cheese

Giới thiệu :

Được chế biến và kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên

Emoji Pizza - All Rights Reserved

Đặt bàn 0878.787.768